• sahypa_banner

Önümler

“FI-S” seriýaly inçe fiksirlenen ýapyk LED displeý

Gysga düşündiriş:

“SandsLED” ýokary kesgitli ýapyk kiçi piksel çukurly LED displeýinde aşa ýokary kesgitli ajaýyp surat hili, bökdençsiz bölüniş we aýratyn wizual toý bar.Adaty LED displeýler bilen deňeşdirilende, ýapyk kiçi göwrümli LED displeýleriň ajaýyp aýratynlygy kiçi piksel meýdançasydyr.Piksel meýdançasy näçe kiçi bolsa, çözgüdi näçe ýokary bolsa, kesgitlemesi şonça-da ýokary we laýyk aralyk has ýakyn bolar.Içerki kiçi göwrümli LED displeýler, adatça ýokary gaýtadan işleýiş takyklygy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen inçe ekranlara we ultra dar çarçuwalara ýetip, alýumin şkaf materiallaryny ulanýarlar;modully gurnama giňişleýin tehniki hyzmaty we gurnamagy goldaýar we boş ýer tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratyn wizual baýram

“SandsLED” ýapyk kiçi piksel çukurly LED displeýinde aşa ýokary kesgitli ajaýyp surat hili, bökdençsiz bölüniş we aýratyn wizual toý bar.

Qualityokary hilli LED çyralaryny ulanyp, kontrast gatnaşygy 5000: 1-e ýetip biler;ýagtylygy ýokary we awtomatiki düzedilip bilner.

16bit çal reňkli öndürijilik, ekranyň çal reňkli öndürijiligi pes ýagtylykda henizem doly.

Surat durnukly, çişirilmeýär, çişirilmeýär we ekranyň täsiri hakyky we tebigydyr.

Bir nokatly ýagtylyk ölçeg reňkini düzetmek tehnologiýasy, zawoddan çykanda önümiň birmeňzeş ýagtylygyny we reňkini üpjün edip biler.

Şeýle hem, suratyň reňkini has reallaşdyrmak üçin deriniň reňkini dikeltmek we ýaşyl dikeltmek tehnologiýasy bar.

BNX-4-3

Örän ýokary hilli

SandsLED ýokary hilli lampa monjuklaryny ulanýar we her önümçilik jikme-jikliklerine berk gözegçilik edýär.Her iberilmezden ozal,

garrylyk synagyny geçireris.Her synag netijesini ýazga alyň.Müşderiler sargyt berenlerinde,

Müşderiler rahat we rahat dynç alar ýaly önümiň her bir prosedurasyny önümçilik prosesinde paýlaşarys.

Elmydama önümiň hilini birinji ýerde goýýarys we her bir müşderä çyn ýürekden hyzmat edýäris.

Müşderilere iň hünärli maslahat bereris we müşderilere iň uly peýdalary getireris.

1d4c31fb1fb2450eb5fcbc558e49564a

Ajaýyp öndürijilikli kabinet

Şkaf, agramy bary-ýogy 4,8 kg we galyňlygy bary-ýogy 40mm bolan alýuminiýden ýasalýar, şol bir pudakda iň inçe dizaýn diýip atlandyryp bolar.

Iň köp ulanylýan şkafyň ululyklary 1000mmX250mm, 750mmX250mm, 500mmX250mm we ş.m.

Şeýle hem, talaplaryňyza görä dürli kabinet ululyklaryny dizaýn edip we ýasap bileris.

Dürli ssenariýalarda arza islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin şkaflaryň arasynda 90 dereje bölünip bilner.

BNX-4-2

Doly hyzmat etmek

Öňki tehniki hyzmatyň iň gowy artykmaçlygy ýer tygşytlamakdyr.Oorapyk ýa-da örtülen ýa-da diwara gurlan desgalar üçin,

giňişlik gaty gymmatly, şonuň üçin tehniki hyzmat kanaly hökmünde gaty köp ýer galmaz.Barlamak we tehniki hyzmat etmek gaty kyn boldy.

SandsLED Bu ýapyk LED displeý, doly tehniki hyzmat edip biler.

Ekranda näsazlyk ýüze çykansoň, problema modulynyň güýç kabul ediş kartasyny abatlamak ýa-da çalyşmak üçin ony ekranyň öňünden çykaryň,

LED displeýine hyzmat etmegi aňsatlaşdyrýar.

1

Birnäçe goýmalar

Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert, metbugat konferensiýasy, sergi we ş.m.

11_PC_the_wall_Endless dizaýn

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

MODEL S1.953 S 2.5
Piksel meýdançasy 1.953mm 2,5 mm
LED görnüşi SMD 1515 SMD 1515
Modulyň ululygy 250x250 250x250
Paneliň ululygy 1000mm / 750mm / 500mm * 250mm 1000mm / 750mm / 500mm * 250mm
Paneliň agramy / toplumy 4.8 kg 4.8 kg
Paneliň tekizligi <0.1 <0.1
Ömrüň wagty (sagat) ≥100000 ≥100000
Iň köp sarp etmek 550W / ㎡ 478W / ㎡
Ortaça güýç sarp etmek 182W / ㎡ 158W / ㎡
Burçy görmek (H / V) 160 ° / 160 ° 160 ° / 160 °
Ightagtylyk 00800 nit 0001000 nit
Piksel dykyzlygy (nokat / m²) 262144 160000
Kontrast gatnaşygy 5000: 1 5000: 1
Saklaýyş temperaturasy / Çyglylyk
-10 ° C ~ + 55 ° C;10% -93% RH -10 ° C ~ + 55 ° C;10% -93% RH
Işleýiş temperaturasy / çyglylyk 0 ° C ~ + 45 ° C;10% -93% RH 0 ° C ~ + 45 ° C;10% -93% RH
Çal reňk 14-16bit 14-16bit
Täzelenme nyrhy 3840Hz 3840Hz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň