• sahypa_banner

Önümler

FI-B (Jadyly kesgitlenen) seriýaly inçe ýapyk LED displeý

Gysga düşündiriş:

“SandsLED FI-B” seriýaly inçe ýapyk LED displeýlerde çalt ýylylyk ýaýramagy, ýokary kontrast, giň reňkli gamut, ýokary reňkli köpelmek, hemişelik ýagtylyk, uly görüş burçy, az sarp ediş, ýönekeý görnüş we ultra inçe we ultra-ýagty şkaf bar.Örän tygşytly, ajaýyp tikiş.Olarda anti-elektron magnit päsgelçilik funksiýasy bar.Islege görä bölüniş kombinasiýasy, islendik ululykdaky modelleri düzüp bolýar.


 • Ministrler kabinetiniň ölçegi:500 * 500 500 * 750, 500 * 1000, 250 * 500, 250 * 750, 250 * 1000
 • Piksel meýdançasy:1,9mm, 2.6mm, 2.9mm, 3.9mm, 4,8mm, 6.9mm
 • Goýmalar:Dolandyryş merkezi, Maslahat otagy, Söwda merkezi, Zynjyr dükany, Öý kinosy we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Wideo

  Ajaýyp öndürijilik

  Refrokary täzeleniş tizligi çyrpylmagynyň öňüni alýar, 16 bitli reňk gaýtadan işlemek reňk gradiýeniniň iň ýokary derejesini üpjün edýär.Has gowy we tebigatyň çal reňkli üýtgemegi, atyş zolaklaryny netijeli azaldýar.

  içerki-görkeziş-fi-b-şekiller
  gurşunly-ýapyk-displeý-fi-b-imagesfeature2

  Birmeňzeş reňk

  Broadaýlym reňkli gamut, reňk temperaturasy we ýagtylygy akyl taýdan sazlanyp bilner, ýokary kontrast, owadan we tebigy surat.

  Perokary öndürijilikli sürüjilik IC

  Performanceokary öndürijilikli sürüjisi IC, oýnamak ekrany süýümsiz we boş ekransyz durnuklaşdyrýar.Şekiliň çalt hereketi wagtynda yzarlamak we bulaşdyrmak meselesi netijeli çözülýär.

  gurşunly-ýapyk-displeý-fi-b-imagesfeature3

  Gurmak we goldamak aňsat

  “LED dispalys” şkaflary diwara gurlan gurnama üçin niýetlenendir.Olara arka we öňdäki döredijilikden doly girip bolýar.Içki kabel birikmesi bilen çalt ýygnanyp, göni ramkasyz diwara gurnap bolýar.

  gurşunly-ýapyk-displeý-fi-b-imagesfeature4

  Birnäçe goýmalar

  Adatça, “Extremely Inin 4K” LED displeý gurulýar: Duşuşyk otagy;Teleýaýlym;Sergi merkezi;Söwda merkezi;Aeroport.

  içerki-görkeziş-fi-b-imagesfeature5

  Enjam aýratynlyklary

  Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

  Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

  Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

  HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

  Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

  Üns beriň

  SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

  Tehniki spesifikasiýa

  Model Sinpad-P1.95 Sinpad-P2.6 Sinpad-P2.9 Sinpad-P3.9 Sinpad-P4.8 Sinpad-P5.9
  Pixel Pitch S1.95 S2.6 S2.9 S3.9 S4.8 S5.9
  Kabinetiň ululygy (mm * mm * mm) 500 * 500 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 750, 500 * 1000
  Gorizontal görmek burçy (dereje) 160 160 160 160 160 160
  Dik görmek burçy (dereje) 140 140 140 120 120 120
  Ightagtylyk (cd / m2) 800-1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Täzeleme nyrhy (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840 3840
  Iň köp sarp ediş (W / ㎡) 560 440 440 450 450 450
  Ortaça sarp ediş (W / ㎡) 200 150 150 160 160 160
  Goragdan goramak IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
  Iş gurşawy INDOOR INDOOR INDOOR INDOOR INDOOR INDOOR

  Wideo


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň