• sahypa_banner

Önümler

FI-X seriýasy 600mmx337.5mm ýapyk LED displeý

Gysga düşündiriş:

Çäge-LED 600mmx337.5mm Inçe Pixel Pitch seriýaly inçe Öň hyzmaty ýapyk LED displeýinde gowy ýylylyk ýaýramagy, ýokary ýagtylygy, az güýji sarp etmegi, ýönekeý görnüşi we ultra inçe we ultra-ýagty şkaf bar.

Öňe tehniki hyzmat: bökdençsiz tikiş üçin niýetlenen alýuminiý şkaf;Içki kabel birikmesi bilen çalt ýygnaň;Ony göni çarçuwasyz diwara gurnamak;90 dereje ys bermegi goldamak.

 

Ministrler kabinetiniň ölçegi:600mm x 337.5mm

Piksel meýdançasy:P1.56mm, P1.86mm, P2.34mm

Programmalar;Dolandyryş merkezi, mejlisler otagy, söwda merkezi, zynjyr dükany, öý kinosy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Ultra inçe we ýeňil panel

Tutuş paneliň agramy bary-ýogy 4.2 kg we galyňlygy 29mm bolup, bazardaky beýleki panellerden has inçe bolýar.

Şeýle inçe paneller daşamagy we gurmagy aňsatlaşdyrýar, şeýle hem estetiki taýdan ýakymly we tygşytly bolýar.

içerde görkezilen-fi-x-imagesfeature1

16: 9 2K / 4K / 8K durulykda emele getirýän panel

16: 9 paneli diňe bir inçe we ýeňil bolman, eýsem 2K // 4K / 8K durulykda emele getirýän alýumin öndürýär.

Sahnanyň zerurlyklaryna görä dürli wideo oýnap bolýar,

we ýokary kesgitli şekilleri haýal etmän oýnap bolýar.

gurşunly-ýapyk-displeý-fi-x-imagesfeature2

Frontönekeý doly tehniki hyzmat we gurnama

Kabinet öňdäki tehniki hyzmatda we gurnamada ulanylýar, adaty tehniki hyzmatdan tapawutlanýar,

öňdäki tehniki hyzmatyň ýönekeý işlemegiň artykmaçlyklary bar,

wagt tygşytlamak, netijeliligi ýokarlandyrmak, barlamak we tehniki hyzmat etmek aňsat.

gurşunly-ýapyk-displeý-fi-x-imagesfeature3

Birnäçe goýmalar

Dolandyryş merkezi, mejlisler otagy, söwda merkezi, zynjyr dükany, öý kinosy we ş.m.

gurşunly-ýapyk-displeý-fi-x-imagesfeature4

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

MODEL S 1.5623 S 1.875 S 2.34
Piksel meýdançasy 1.56mm 1.87mm 2.34mm
LED modulyň ululygy 300x168,75mm 300x168,75mm 300x168,75mm
Karar (H × W) 192x108 160x90 128x72
LED görnüşi SMD 1212 SMD 1515 SMD 1515
Ightagtylyk 00600 nit 00600 nit 00600 nit
Çal reňk 14-16 bit 14-16 bit 14-16 bit
Paneliň tekizligi < 0.1 < 0.1 < 0.1
Paneliň ululygy 600x337.5 600x337.5 600x337.5
Arassa.agram / toplum 4.2kg 4.2kg 4.2kg
Ömrüň wagty (sagat) ≥100000 ≥100000 ≥100000
Piksel dykyzlygy (piksel / m²) 409600 284440 182628
Täzelenme nyrhy 3840Hz 3840Hz 3840Hz
Iň köp sarp etmek 477w / ㎡ 424w / ㎡ 340w / ㎡
Ortaça güýç sarp etmek 157w / ㎡ 140w / ㎡ 113w / ㎡
Burçy görmek (H / V) 160 ° / 160 ° 160 ° / 160 ° 160 ° / 160 °
Piksel dykyzlygy (piksel / m²) 409600 284440 182628
Kontrast gatnaşygy 5000: 1 5000: 1 5000: 1
Temperatura / çyglylyk
(Amal)
0 ° C ~ + 45 ° C / 10-93% RH 0 ° C ~ + 45 ° C / 10-93% RH 0 ° C ~ + 45 ° C / 10-93% RH
Temperatura / çyglylyk
(Saklamak)
-10C ~ + 55 ° C / 10-93% RH -10C ~ + 55 ° C / 10-93% RH -10C ~ + 55 ° C / 10-93% RH

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň