• sahypa_banner

Önümler

Futbol şekilli LED displeý

Gysga düşündiriş:

Futbol şekilli LED displeý, adatça polihedrona birleşdirilen otuz iki sany LED ýüzden durýar we ýörite şekillerde geometrik şekillere bölünip, ýüzleriň arasyndaky iň kiçi boşluk bilen ajaýyp baglanyşyk gazanyp biler.Adaty tekiz ekranlaryň, futbol klubynyň daş keşbinden we duýgusyndan dynmak we bar, myhmanhana ýa-da täjirçilik emläk otagynda oturtmak üçin amatlydyr.tomaşaçylara täze wizual tejribe berip biler.


Önümiň jikme-jigi

öňdebaryjy futbol şekilli ekran2

Gurnamak we hyzmat etmek

Futbol köp 12pc deň uzynlykdaky bäşburçluk we 20pc deň uzynlykdaky altyburçluk bilen ýasalyp bilner.

Şol bir geometrik teoriýa LED displeýlerinde hem ulanylyp bilner.

Framehli çarçuwany söküp we gaýtadan gurup bolýar.

Mundan başga-da, altyburç we bäşburçly LED panelleri söküp, iş ýerinde ýygnap bolýar.

öňdebaryjy futbol şekilli displeý

Wideo

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Model S1.95 S2.6 S2.9 S3.9 S4.8
Pixel Pitch S1.95 S2.6 S2.9 S3.9 S4.8
Kabinetiň ululygy (mm * mm * mm) 500 * 500 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000
Gorizontal görmek burçy (dereje) 160 160 160 160 160
Dik görmek burçy (dereje) 140 140 140 120 120
Ightagtylyk (cd / m2) 800-1000 1000 1000 1000 1000
Täzeleme nyrhy (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
Iň köp sarp ediş (W / ㎡) 560 440 440 450 450
Ortaça sarp ediş (W / ㎡) 200 150 150 160 160
Goragdan goramak IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Iş gurşawy INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň