• sahypa_banner

Önümler

FI-I 640X480 ýapyk gurnama LED displeýleri

Gysga düşündiriş:

SandsLED 640X480 ýapyk durnukly gurnama LED displeýleri magnit sorujy dizaýny, öň hyzmatyny kabul edýär.Çalt gulplanan “Die-Casting” alýumin kabenti, gulplamak üçin diňe 5 sekunt gerek bolýar. Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin müşderileri 90 dereje bölüp bolýar. Öňdäki hyzmatyň içindäki LED displeýinde ýylylygyň ýaýramagy, ýokary ýagtylygy, pes güýji sarp etmegi, ýönekeý görnüşi, we aşa inçe we ultra-ýeňil şkaf gowy ýylylyk ýaýramagy, az energiýa sarp etmegi, ýokary kontrast, giň reňkli gamut, ýokary reňkli köpelmek, hemişelik ýagtylyk, uly görmek burçy we ýönekeý görnüşe eýe.


Önümiň jikme-jigi

Ajaýyp wizual effekt

SandsLED 640X480 ýapyk LED ekrany ýokary ýagtylyk, giň görmek burçy we ýokary tekizlik aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin görüş effekti has gowy bolar.Içerki LED ekranyň iň ýokary ýagtylygy 2000md / m2-e ýetip biler, bu beýleki uly ekran displeýlerinden has ýokarydyr.Mundan başga-da, ýapyk LED ekranyň iň ýokary görüş burçy 160 gradusdan geçýär we size has giňişleýin görnüş berýär.Has möhümi, ýapyk LED ekranda ulanylýan lampa monjuk enjamy tagtada.Şonuň üçin hatda bölüniş, has gowy tomaşa effekti bolan boşluklar we bölüniş belgileri bolmazdan umumy tekizlige ýetip biler.Mundan başga-da, has ynsanperwerleşdirilen içerki ýagtylygyň intensiwligine görä ýagtylygy sazlap bilýär.

içerki-görkeziş-fi-i-imagesfeature1

Aşaky ölen ýagtylyk derejesi we has ýokary durnuklylyk

Adaty SMD ýerüsti gurnama gaplama usulyna goşmaça, ýapyk LED displeý ekrany indi COB gaplamak we beýleki gaplama usullary bilen gaplanýar.Gaplamak usulynyň üýtgemegi we film örtügi, ýelim doldurmak we beýleki amallary goşmak bilen tehnologiýany kämilleşdirmek arkaly, ýapyk LED displeý ekranynyň lampa monjuklarynyň durnuklylygy ep-esli ýokarlanýar.Indi köp öndürijiler Guoxing ýaly meşhur markalaryň lampa monjuklaryny ulanýarlar,

ölen ýagtylygyň tizligini peseltmäge belli bir derejede täsir edýär, Durnuklylyk hem has gowy bolmaly.

içerki-görkeziş-fi-i-imagesfeature4

Iň ýokary wezipeler

“SandsLED 640X480” ýapyk LED ekranlar magnit siňdiriş dizaýnyny, öňdäki tehniki hyzmaty kabul edýär. Çalt gulplanan alýumin kabinasy, gulpy bary-ýogy 5 sekunt alýar, işlemek aňsat. Müşderiler dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 90 dereje bölünip bilner. Lighteňil Die-Casting kabineti aňsat hereket et.Dürli amaly ssenariýalara uýgunlaşyp biler.SandsLED müşderiler üçin zerurlyklaryna görä ýöriteleşdirilen LED displeý çözgütlerini hem berip biler.

içerki-görkeziş-fi-i-imagesfeature3

Birnäçe gurnama

“Die-casting” alýumin dizaýnlary bilen, “SandsLED” displeýi, her dürli programma üçin amatly diwara gurlan, çarçuwaly gurnama we asma gurnama ýaly birnäçe gurnamany goldaýar.

gurşunly-ýapyk-displeý-fi-i-imagesfeature2

Birnäçe goýmalar

Sanly bellik ulgamy, zynjyr dükany, köçe mebelleri, Billboard, Futbol stadiony, Perimetri LED afişasy, Arena displeýi we ş.m.

gurşunly-ýapyk-displeý-fi-i-imagesfeature5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin plagini birikdirmek

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär.

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny

HD gurşawly wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Piksel Pitch (mm) S1.25 S1.53 S1.66 S1.86 P2 S2.5 S3.076 P4
Piksel konfigurasiýasy SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
Dykyzlygy (piksel / m²) 640,000 422,500 360,000 288,906 250,000 160,000 105,688 62,500
Modulyň çözgüdi (Piksel) 256x128 208x104 192x96 172x86 160x80 128x64 104x52 80x40
Modulyň ululygy (mm) 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160
Sürüji tertibi (borç) 1/32 1/26 1/32 1/43 1/40 1/32 1/26 1/20
Kabinetiň ölçegi (mm) 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480
Ministrler kabinetiniň agramy (KG) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Ightagtylyk (CD / mf) ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥800 , 0001,000 , 0001,000 ≥800
Burçy görmek (°) 120 120 120 120 120 120 120 120
Çal reňk (bitler) 14 14 14 14 14 14 14 14
Işleýiş güýji AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
AC100-240V
50-60Hz
Iň ýokary güýç sarp etmek (W / m²) 580 580 580 580 439 457 413 351
Ortaça güýç sarp etmek (W / m²) 195 195 195 195 150 153 138 117
Çarçuwanyň ýygylygy (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
Quygylygy täzeläň (Hz) , 8,840 , 8,840 , 8,840 , 8,840 , 8,840 , 8,840 , 8,840 , 8,840
Iş temperaturasy (°) -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60
Ömürboýy (sagat) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Gorag derejesi IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň