• sahypa_banner

Önümler

Iki taraplaýyn aç-açan LED displeý

Gysga düşündiriş:

SandsLED P3.9-7.8 1000mm * 500mm we 1000mm * 1000mm * iki taraplaýyn aç-açan LED ekrany ýokary ýagtylyga, aňsat hyzmat edişe, az sarp edilişine, aşa inçe we ultra-ýeňil şkafyna eýe.Öň we arka taraplarda mazmuny görkezýär, aç-açan LED ekranyň bu iki tarapynyň özüne çekiji görnüşi arkaly öň we arka tarapdaky tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekýär.

Kabinetiň ululygy: 1000mm * 500mm / 1000mm * 1000mm

Piksel meýdançasy: P3.9-7.8

Goýmalar: Söwda merkezleri / Gurluşyk fasadlary / Sahna çykyşlary / Mahabat / Sergiler


Önümiň jikme-jigi

Ultra inçe we ultra yşyk

6 sm galyňlygy we 14kg / m2 agramy, binadaky aýna penjiräniň görünmegine az täsir edýän kiçijik ýerlerde oturdylmagyna mümkinçilik berýär.

ýokary aç-açanlyk-92-aýdyňlyk-1536x28

Brightokary ýagtylyk we energiýa tygşytlamak

5000-den gowrak nitiň ýokary ýagtylygy, göni gün şöhlesinde-de has ýokary görüş effektini üpjün edýär, sowadyş ulgamynyň zerurlygyny aradan aýyrýar we köp elektrik tygşytlaýar. Şeýle hem,

Mahabat mazmuny ekrany üçin aç-açan LED ekranlaryň dizaýnynda gara bölegi ekranyň aşaky reňkini görkezip, göni yşyksyz goýup bolýar,

aýdyň täsirini gazanmak üçin.Bu ýagtylygyň hapalanmagyny ep-esli azaldyp, energiýa sarp edilişini hem azaldyp biler.

ýokary aç-açanlyk-92-transpacy-1536x28

Ajaýyp aýdyňlyk täsiri

 

Ultralight Önümiň agramy 18KG / the glass aýna perdäniň diwar ýük islegini doly kanagatlandyrýar.

Barlyk Önümiň geçirijiligi 65-den uly.

Iň ýokary kontrast gatnaşygy> = 3000: 1

Ightagtylygy ≥4000 sazlap bolýar

Ajaýyp tomaşa edýär

2023-02-03-à-11.30.30

Aňsat hyzmat etmek

Aýry-aýry SMD-leri bejermekde modullary ýa-da panelleri aýyrmagyň zerurlygy ýok.

Suratçy: www.lukedyson.com

Birnäçe goýmalar

şäher CBD, uly söwda merkezleri, ulag merkezleri, aýna penjireler, söwda sergileri we ş.m.

9

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Pareametriň ady Aç-açan ekran
T3.91 (1000x500) T3.97 (1000x500) T7.81 (1000x500) TH7.81-15.625 (1000x500)
Modulyň parametri Piksel gurluşy RGB
LED aýratynlyklary SMD1921 SMD3535
Piksel meýdançasy (mm) peýza ..3.91mm-dik7.81mm peýza ..3.97mm-dik7.81mm landşaft7.81mm-dik7.81mm landşaft7.81mm-dik15.625mm
Modulyň çözgüdi (W × H) 128 × 16 126 × 16 64 × 32 64 × 8
Modulyň ululygy (mm) 500 (W) × 125 (H) × 15 (D)
Ministrler kabinetiniň düzümi Kabinet modulynyň düzümi (W × H) 2 × 4
Ministrler kabinetiniň karary (W × H) 256 × 64 252 × 64 128 × 64 128 × 32
Kabinetiň ululygy (mm) 1000 (W) × 500 (H) × 65 (D) 1000 (W) × 500 (H) × 90 (D)
Ministrler kabineti Alýumin
Agramy (kg / PCS) 8
Piksel dykyzlygy (nokatlar / ㎡) 32768 32256 16384 8192
Kabinetiň tekizligi (mm) ≤ 0.2
Optiki parametr Ightagtylyk 0004000 sazlap bolýar 003500 sazlap bolýar
Reňk temperaturasy (K) 3000-9300K sazlap bolýar
Çal reňk (Bit) 12/14/16
Gorizontal görnüş burçy (°) 140
Dik görmek burçy (°) 140
Lightagty nokat merkeziniň uzak aralykdan gyşarmagy <3%
Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%
Hromatiki birmeňzeşlik Cy 0.003Cx, Cy içinde
Iň ýokary kontrast 0003000: 1
Elektrik parametri Iň ýokary sarp ediş (W / ㎡) 620 450
Ortaça sarp ediş (W / ㎡) 150 120
Elektrik üpjünçiligi talaplary AC85-264V (50-60Hz)
Işleýiş Sürüji tertibi hemişelik tok sürüjisi
Çarçuwanyň üýtgemegi ýygylygy (Hz) 60
Täzelenme tizligi (Hz) ≥ 1920
Parametr ulanmak Adaty durmuş (sag) 100000
Bejeriş usuly Öň / yzky hyzmat
Işleýiş temperatura diapazony (° C) -20 ℃ ~ + 50 ℃
Işleýän çyglylyk diapazony (RH) kondensatsyz 10 ~ 90%

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň