• sahypa_banner

Önümler

SO-A inçe piksel biziň açyk LED displeýimiz

Gysga düşündiriş:

Almaz seriýasy, açyk ýokary çözgütli ekranlar üçin ýörite dizaýn bilen açyk gurnama üçin niýetlenen ajaýyp piksel çukur önümidir.Highokary takyklyk üçin modullar we şkaflar örtükli alýuminiý ulanýarlar, doly açyk gurulýar we IP65 we 5VB ýangyn geçirmeýär.Öň we arka hyzmaty.Ekranyň ýagtylygy 5300nise çenli, ýokary derejeli açyk programmalar üçin iň oňat çözgütdir

Kabinetiň ölçegi: 500 × 500;

Piksel meýdançasy: 1,95mm, 2.97mm

Goýmalar: Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert we ş.m.

 


Önümiň jikme-jigi

Janly reňk

Brightagtylygy 5300nise çenli bolup, ýagtylyk bilen garaňkylygyň arasyndaky tapawudy gowulandyrýar, suratyň jikme-jikliklerini ýokarlandyrýar we reňkini ýokary derejede dikeldýär.

Surat henizem gün şöhlesinde aýdyň görünýär.

gurşun-açyk-displeý-şeýle-a-imagesfeatur3

Iň ýokary gurluş dizaýny

1.Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär.

2.Öň we yzky hyzmat, gurmak we goldamak aňsat

 3.Dizaýn ýönekeý we ähli zady has arassa we owadan etmek üçin gizlin kabelleri ulanýar

gurşun-açyk-displeý-şeýle-de-surat şekillendirijisi

Ajaýyp öndürijilik

Refrokary täzelenme, ýalpyldawuk pre 16 bitli reňk gaýtadan işlemegiň öňüni alýar, reňk gradiýentiniň iň ýokary derejesini üpjün edýär.Has gowy we tebigatyň çal reňkli üýtgemegi, atyş zolaklaryny netijeli azaldýar.IP 66 suw geçirmeýän we 5VB ýangyna garşy howa all howa açyk howada amatly

gurşun-açyk-displeý-şeýle-a-imagesfeatur2

Dürli gurnama usuly

“SandsLED” displeýi, her dürli programma üçin amatly diwar gurnalan, çarçuwaly gurnama we asma gurnama ýaly birnäçe gurnamany goldaýar.

gurşun-açyk-displeý-şeýle-a-imagesfeatur4

Birnäçe goýmalar

Sanly bellik ulgamy, zynjyr dükany, köçe mebelleri, Billboard, Futbol stadiony, Perimetri LED afişasy, Arena displeýi we ş.m.

gurşun-açyk-displeý-şeýle-a-imagesfeatur5

Enjam aýratynlyklary

aňsat gurnamak, sökmek we tehniki hyzmat etmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin ýa-da Die Cast Magniý gabygyny kabul edýär.

modulyň öň / arka hyzmaty;

modully dizaýn, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň