• sahypa_banner

Önümler

Taksi iň ýokary LED displeýi

Gysga düşündiriş:

“SandsLED” açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçekli LED displeýlerinde çalt ýylylyk ýaýramagy, ýokary suw geçirmeýän täsiri, ýokary reňkli köpelmegi, uly görüş burçy, az sarp ediş güýji, ajaýyp görnüşi we ýönekeý gurluşlary we ultra inçe we ultra-ýagty şkaf bar.Ajaýyp tikiş bolup biler.Islege görä bölüniş kombinasiýasy islendik ululykdaky modelleri düzüp bolýar.

Açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçegi LED displeýi elektron media mahabatynyň täze görnüşidir we maksat, aşa tygşytly täsirli torly akylly, sanly açyk metbugatyň täze neslini döretmekdir.Bu metbugat açyk, elektronika, ykjam we Wi-Fi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Lighteňil we amatly gurnama

Önümler daşamakda we gurnamakda amatly, bu zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar, dogry birleşdirilýär, gurulýar we aýrylýar.

Içki kabel birikmesi bilen çalt ýygnanyp, taksiniň ýokarky üçegine gönüden-göni çarçuwasyz gurup bolýar.

Açyk-suw geçirmeýän-goşa-gapdal-4G-USB-WiFi-P2-taksi-ýokarky üçek-LED-mahabat-görkeziş-wideo-diwar

Ajaýyp ussatlyk

Ultra inçe we ultra-ýeňil dizaýny, ajaýyp görnüşi we ýönekeý gurluşlary bolan açyk taksi üçekli LED displeý, ekranyň agramyny we giňişligini azaltmak üçin Die-case Alýumin şkafyndan ýasalýar,

şeýlelik bilen agram göterijini ep-esli azaldy.Mundan başga-da, dizaýn ekranyň çaýkanýan ekran hadysasynyň täsirli öňüni alyp biler.

HTB1zzMuQpXXXXXjXXX760XFXXXk

Gowy dizaýn sowadyş ulgamy

Açyk taksiniň üçegi LED displeýinde enjamyň ýokary temperaturada we ýokary çyglylyk şertlerinde has ygtybarly işlemegine mümkinçilik berýän ýörite sowadyş ulgamy dizaýny bar.

“SandsLED” açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçegi, IP65 suw geçirmeýän tizlikli LED displeýleri: Çylşyrymly açyk şertlerde işläp biler.

Açyk-suw geçirmeýän-goşa-gapdal-4G-USB-WiFi-P2-taksi-ýokarky üçek-LED-mahabat-görkeziş-wideo-diwar (2)

Goşmaça goldaw meýilnamasy

Kamera, kabel, kompýuter, 5G, WIFI tehnologiýasy, bulut ýaýlymyna gözegçilik we ş.m. saýlanyp bilner.Daşky taksiniň ýokarky üçegi LED displeý,

täjirçilik mahabat aragatnaşygynyň islegini kanagatlandyrmak üçin fleş, suratly wideo we tekst ýaly maglumat görnüşlerini goldaýar,

şäher durmuşy bilen düýpgöter baglanyşykly habar habary, şeýlelik bilen tomaşaçylaryň metbugata garaşlylygyny ýokarlandyrýar we metbugatyň janlylygyny saklaýar.

U74ffcc7119874e0a80921638360c4a12J.png_960x960

Birnäçe goýmalar

5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.“LED” displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, “LED” displeý modullary dürli partiýalardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň