• sahypa_banner

Önümler

RO-500I seriýasy Doly öň tehniki hyzmat kärendesi LED displeýi

Gysga düşündiriş:

Täze “Fully Front Maintenance RO-500I” RO-500I görlüp-eşidilmedik güýç berýän täzelenen guýma alýumin şkafyny kabul edýär.Içerde ýa-da açyk howada bolsun, kärende zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Şol bir wagtyň özünde, ýokary ýagtylyk, ýokary täzeleniş tizligi, durnukly öndürijilik we ş.m. bilen ýokary hilli SMD, ilkinji nobatda, ilkinji saýlawyňyzdyr.

Kabinetiň ölçegi: 500 × 500;500 × 1000

Piksel meýdançasy: 1,9mm, 2.6mm, 2.9mm, 3.9mm, 4,8mm,

Goýmalar: Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert we ş.m.

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Görlüp-eşidilmedik ýagtylyk

RO-500I-den ýasalan şkafyň agramy bary-ýogy dört kilograma, hatda bazardaky beýleki ýeňil şkafyň agramynyň ýarysyna deňdir, bu bolsa ekranyň peselmeginde epiki gowulaşmagy gazanýar.Bu, şübhesiz, kärendesine alnan LED displeýiň iň möhüm talaplaryny kanagatlandyrýar, daşamak aňsat, gurmak aňsat we sökmek aňsat.

6
7

çalt hyzmat etmek

Öň we yzky tehniki hyzmat üçin mugt, her dürli iş gurşawy üçin amatly gurallar.
Precokary takyklyk burç gulpy ± 6 ° , ± 3 ° , 0 ° cur egrilen ýüzüne / göni ekrana / tegelek ekrana bölünip bilner.

Moumşak görmek

Monjuklary tapmak, gysgyçlary tapmak we deşik tapmak bilen enjamlaşdyrylan RO-500I, çalt gurnamagyň şol bir wagtyň özünde takyk gurnamagy wada berýän biri-birini takyk ýerleşdirip biler.tutuş ekranda ýokary tekizlige eýe bolup, tomaşaçylara ep-esli rahatlyk getirýär.

8

Takyk dizaýn

Suw geçirmeýän rezin halka we modulyň burç goragy RO-500I büdremek we suw bilen salkyn bolmaga mümkinçilik berýär, ýygy-ýygydan ulanylýandygy sebäpli ekrany kärendesine almak möhümdir.

9

Birnäçe gurnama

Diwara gurlan, çarçuwaly gurnama, magnit adsorbsiýasy çalt gurnamagy ýa-da asma gurnamany goldaň.

10

Birnäçe goýmalar

dolandyryş merkezi, Maslahat otagy, söwda merkezi, zynjyr dükany, öý kinosy, bar we ş.m.

11

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin plagini birikdirmek
Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär.
Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny
HD gurşawly wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;
Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.“LED” displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, “LED” displeý modullary dürli partiýalardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň