• sahypa_banner

Önümler

Çeýe filmiň aýdyň LED ekrany

Gysga düşündiriş:

Çeýe film ekrany, binanyň giňişligine we binanyň yşyklandyrylyşyna täsir etmeýän innowasion aç-açan LED displeýidir.Täjirçilik displeýini üstünlikli amala aşyrdy, akylly şäherler üçin täze bölek satuw, täze tejribe we täze iş formalary gurdy we häzirki zaman şäherine akylly paýlanyşy birleşdirdi. gurnamak we gurmak.Designeňil dizaýn, çeýe film ekrany köp dürli programmalara laýykdygyny aňladýar.Çeýe film ekranlaryny saýlamak, durnukly ösüşe has uly goşant goşup biler.


Önümiň jikme-jigi

Güýçli aç-açanlyk

Dürli piksel meýdançasy sebäpli, Çeýe film ekranynyň geçirijiligi takmynan 60-90% -e ýetip biler.Geljekdäki täsir stakana yşyklandyryş perspektiwasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Krowatlary uzakdan görmek kyn, aýna diwaryň yşyklandyrylmagy we gündiz yşyklandyrylmagy täsir etmez, asyl dizaýnyna-da täsir etmez.

gurşunly iki taraply-aç-ekran - imagesfeatur2

Ekranyň täsiri romandyr

Iň amatly görnüşde, görýän suratyňyz diwara berkidilen ýaly.3D ýalaňaç göz effekti bolan displeý göteriji ýok.

Ekrany ýakyp, işledilende, mahabat oýnamak üçin sanly alamatlar hökmünde ulanyp boljak ýokary kesgitli wideo suratlary görkezilip bilner.

Ekranyň işlemegi bes edilende, esasan uzakdan bina bilen birleşdirilýär.

gurşunly-iki taraply-aýdyň-displeý - şekiller

Ultra inçe, kesip we egilip bolýar

Led filmiň ekrany çeýe we egri aýna binalar bilen ýelmäp bolýar.Her bölek galyňlygy 3mm we inedördül metr üçin 2-4 kg;Ululygy we görnüşi bilen çäklenmän, özbaşdak kesmegi goldaýar we has döredijilikli displeý gazanmak üçin dürli ölçeg talaplaryny kanagatlandyryp biler.

gurşunly-iki taraply-aýdyň-displeý - imagesfeatur4

Gurmak çykdajylaryny tygşytlamak

Polat gurluşyna zerurlyk ýok.Diňe stakanyň üstünde goýuň, asyl gurluşyna zeper ýetirmän, perde diwar penjiresi bilen birleşdirilip bilner.

Gurmagy, götermegi we berkitmegi goldaýar we islendik ululykda kesilip we egilip bilner.

Surata almak-dekran-2021-02-03-à-11.28.229

Birnäçe goýmalar

Sanly bellik ulgamy, zynjyr dükany, köçe mebelleri, Billboard, Futbol stadiony, Perimetri LED afişasy, Arena displeýi we ş.m.

gurşunly-iki taraply-aýdyň-displeý - imagesfeatur5

Enjam aýratynlyklary

aňsat gurnamak, sökmek we tehniki hyzmat etmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin ýa-da Die Cast Magniý gabygyny kabul edýär.

modulyň öň / arka hyzmaty;

modully dizaýn, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Pareametriň ady Filmiň aýdyň LED ekrany
S4-8 S6.5 S5-10 P8 S10 S16 S20
Piksel Pitch (mm) 4 * 8mm 6.5mm 5 * 10mm 8mm 10mm 16mm 20mm
Modulyň ululygy (mm) 960 * 256 960 * 208 960 * 320 960 * 256 960 * 320 960 * 256 960 * 320
Piksel dykyzlygy (nokat / ㎡) 31250 23716 20000 15625 10000 3906 2500
Aç-açanlyk 60% 60% 80% 70% 80% 85% 92%
Ightagtylyk (cd / ㎡) ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥4500 ≥5000 0003000 ≥2500
Sürüji usuly Yzygiderli tok
Burçy görmek (°) 40140
Täzeleme nyrhy (Hz) 3840Hz
Maks Power (W / ㎡) ≤800 ≤800 00700 00700 00700 00300 80280
Ortaça güýç (W / ㎡) 00300 00300 80280 80280 60260 50150 20120
Iň oňat aralyk 4m 6.5m 5m 8m 10m 16m 20m
Gurnama usuly Gurmak, götermek, düzeltmek, islendik ululygy kesmek, egmek.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň